Szakértőink évtizedes tréner tapasztalatai
Több mint 30 tréning típus
Képzések széles palettája egy kézből
Ügyfélközpontú, testreszabott tréningek
Különleges képességek egyedi képzései
Több száz tréning tapasztalata

Jelenlegi hely

VÁLTOZÁSOK AZ ENERGIA AUDIT TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEIBEN

Szeretnénk tisztelt partnereink figyelmét felhívni a kötelező energetikai audit törvényi változásaira, legfontosabb híreire, melyek az elmúlt napokban láttak napvilágot.

Kötelező regisztráció a nagyvállalatoknak

Az Ehat. tv. 22./B. §-a új kötelezettséget ír elő a nagyvállalatok részére, mely alapján  a kötelezett nagyvállalatok kötelesek minden év június 30-áig a Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen regisztrálni. A regisztrációt első alkalommal 2016. január 20-áig köteles teljesíteni. A kötelezettség teljesítésének elmulasztása bírságot von maga után. A Hivatal felhívja az energetikai auditálásra kötelezett nagyvállalatok figyelmét, hogy a regisztrációs kötelezettség teljesítése független a már elvégzett audittól, EN ISO 50001-es szabványnak megfelelő tanúsítvány meglététől, továbbá egyéb, jogszabályban meghatározott mentesülési esetektől.

A szükséges nyilatkozatminta és a regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, az alábbi elérhetőségen található:

http://www.mekh.hu/elerheto-a-kotelezo-nagyvallalati-regisztracio-formanyomtatvanya-villamos-energia

Elindult a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal új energiahatékonyságot és energia auditot érintő honlapja

A MEKH 2015 végén elindította az energiahatékonysággal foglalkozó honlapját, melyen elérhetőek a legfontosabb aktuális hírek és tudnivalók. (http://enhat.mekh.hu/)

A Sourcing Hungary Kft. e tekintetben kiemelten fontosnak tartja, hogy olyan együttműködő partnerekkel rendelkezik, melyek szerepelnek a regisztrált auditorok listáján, vagy regisztrációjuk már folyamatban van.

A kötelező energia audit törvényi módosulásai

A legfontosabb törvényi módosítás az Önkormányzatokat érinti, mely az alábbiak szerint értelmezhető:

Az Önkormányzatokra vonatkozó törvényi kötelezettség alapja a 25%-os vagy nagyobb tulajdonrész eltörlésre került. Így ennek megfelelően egy Önkormányzat, vagy Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságra nézve, akkor kötelező elvégezni az energia auditot, amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 250 főt, vagy az utolsó lezárt évre vonatkozó árbevétele meghaladja az 50 millió eurót. Szintén kötelezett ezen gazdasági társaság az energia audit elvégézésére, ha a kapcsolódó ás partnervállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseknek eleget tesz.

Az Ehat. tv.  22. § (4) bekezdése alapján a vállalkozáscsoport azon tagja, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és végsőenergia-fogyasztása nem éri el a vállalkozáscsoport legnagyobb fogyasztású vállalkozása végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, nem köteles kötelező energetikai auditálást lefolytatni vagy energiagazdálkodási rendszert működtetni.

Bármi egyéb kérdése felmerül, kérjük, keresse Máté Gergő szakértő kollégánkat az alábbi elérhetőségeken.

Máté Gergő

H-1138 Budapest Meder utca 8.

Tel: +36-1-769-0170

Mobil: +36-70-314-0959

Fax: +36-1-877-6275

email: gmate@sourcing.hu

 

Tisztelettel,

Sourcing Energiamenedzsment Üzletág