Szakértőink évtizedes tréner tapasztalatai
Több mint 30 tréning típus
Képzések széles palettája egy kézből
Ügyfélközpontú, testreszabott tréningek
Különleges képességek egyedi képzései
Több száz tréning tapasztalata

Jelenlegi hely

Sourcing 2014 Q4 – Földgáz energia piaci negyedéves jelentés

Az újév kezdetével, cégünk ismét elkészíti mind villamos, mind földgáz energia témában már rendszeressé vált, háromhavonta publikált Sourcing energia piaci negyedéves jelentés című anyagait. Aktuális összeállításaink ezúttal az előző negyedév (Q4) legfontosabb piaci fejleményeit, eseményeit mutatják be, továbbá összefoglalják a Sourcing Hungary Kft. által a 2014-es év során szervezett földgáz energia tenderek, eljárások volumen adatait, egyéb statisztikáit, a piacon megfigyelhető kereskedői aktivitást, tőzsdei mozgásokat és trendeket.

Bevezető

A földgáz energia beszerzések dömpingidőszakának továbbra is a tavaszi hónapok tekinthetők. Cégünk a Sourcing Hungary Kft. földgáz energia beszerzési tevékenységének jelentősebb része – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2014-ben is az első félévre koncentrálódott. Az év második fele alapvetően inkább a villamos energia szerződéskötési pozíciók lezárásával szokott telni, ugyanakkor ezen időszakban szintén vannak földgáz tenderek is. Cégünk az idei évben újra számos kis- és középvállalat számára bonyolított beszerzési projektet és továbbra is nagy számban bízták szakértelmünkre energia beszerzésüket a nagyvállalati szegmens szereplői is. 2014 során jelentős aktivitásunk volt megfigyelhető mind a versenypiaci, mind pedig az állami, közbeszerzési szegmensben. Cégünk történetének újabb rekordját állította fel – a versenyeztetett földgáz energia mennyiség és ügyfélszámosság tekintetében – az elmúlt év során.

Volumenelemzés

Cégünk az elmúlt év során – versenypiaci és közbeszerzési szegmenseket összegezve – közel 270 000 000 m3 földgáz energiát kínált a virtuális kalapács alá, mely közel 600 db ügyfélprojektet jelentett. Ezzel a Sourcing Hungary Kft. történetének újabb rekordját állította be, mivel sem a versenyeztetett földgáz energia volumene, sem az ezt reprezentáló felhasználók száma eddig nem járt még ilyen magas szinten az elmúlt években.

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2014. évben szervezett földgáz energia tenderek volumen adatai

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2014. évben szervezett földgáz energia tenderek volumen adatai 

Cégünk a tavalyi évben már az első félévben, a földgáz energia beszerzési dömpingidőszak lezárása után túlszárnyalta az eddigi években versenyeztetett teljes éves mennyiségeket. Ezt az abszolút rekordot az év második felében ugyanakkor jelentős mennyiséggel sikerült még tovább emelni. Az ügyfélprojektek darabszámát tekintve a tavalyi év első féléve még nem hozta meg a rekordot, de már akkor is látszott, hogy az év végére ebben a dimenzióban is rekordszám fog születni, mely így is lett.

Az elmúlt négy évben az egyes időszakokban (H1: első félév, Y: egész év) a Sourcing Hungary Kft. által szervezett földgáz energia tenderek volumen adatai

Az elmúlt négy évben az egyes időszakokban (H1: első félév, Y: egész év) a Sourcing Hungary Kft. által szervezett földgáz energia tenderek volumen adatai

Árkonstrukciók

A földgáz energia molekuladíjak meghatározására szolgáló árkonstrukciók illetve árképletek tekintetében nem hozott újdonságot a 2014-2015. gázévi beszerzési szezon. Az elmúlt években is megszokottnak mondható 3 féle standard képlet mellett ugyanakkor 2014 során nagyobb hangsúlyt kaptak a különböző devizanemekben meghatározásra kerülő fix árak, hiszen a szezon során alapvetően alacsonyan maradó határidős (forward) árak mentén nagyon jó fix árakat tudtak biztosítani a kereskedők, mellyel nagy számban éltek is a fogyasztók. Ami még szintén megfigyelhető volt a tavalyi évben, hogy a 100 százalékosban spot piachoz indexált képlet (100% TTF) valamelyest veszített – eddigi években növekvő – népszerűségéből és a klasszikus, orosz képlettel szakító fogyasztók inkább a vegyes kevert (jellemzően 50-50 százalék) képletet választottak. Ezt jól mutatja, hogy a volumennek és az ügyfélprojektek számának is fele ezen konstrukció mentén került kiírásra. Az olajindexált képlet a versenyeztetett volumennek és a darabszámnak is nagyjából a harmadát képviselte az év során, a 100% TTF képlet alig 1-2 százalékot tett ki mindkét dimenzióban, a – különböző pénznemekben kért – fix árak pedig 20 százalék körüli aránnyal képviseltették magukat.

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2014. évben szervezett földgáz energia tenderek árkonstrukcióinak megoszlása 

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2014. évben szervezett földgáz energia tenderek árkonstrukcióinak megoszlása

Kereskedői aktivitás

2014. év során versenypiaci szegmensben átlagosan 6 földgáz energia kereskedő vett részt egy tenderen, átlagosan 17 ajánlatot téve és átlagosan 39 percig tartott egy aukció.

Közbeszerzési szférában 2014. év során átlagosan 4 földgáz energia kereskedő vett részt egy eljárásban, átlagosan 52 ajánlatot téve és átlagosan 1 óra 12 percig tartott egy árlejtés.

Piaci aktualitások

A 2014-es év utolsó negyedévét (Q4) tekintve a legfontosabb piaci fejlemény, hogy december folyamán új rendeletek jelentek meg a földgáz energia rendszerhasználati díjtételek kapcsán, továbbá megváltozott január 1. hatállyal a nem lakossági felhasználók által, fizetendő biztonsági készletezési (MSZKSZ) díj és az energiaadó is.

A január 1-től hatályos MEKH rendelet egyaránt tartalmaz növekedést és csökkentést is a földgáz energia szállítási rendszerhasználati díjtételek tekintetében. Az átadók kiadási pontjaira vonatkozó díjtétel közel 30 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a határkeresztező és hazai termelési belépési pontokon pedig közel 19 százalékos csökkenés figyelhető meg, a tárolói belépési pontokra vonatkozóan is több mint 10 százalékos a díjtétel csökkenése. A tárolási és az elosztási díjak januártól nem változnak.

Megjegyezzük, hogy a decemberben megjelent rendelet számos ponton készíti elő az európai harmonizáció elvek mentén történő, a földgáz energia kereskedelemben szükséges változásokat. Egyrészt a gázév fordulója az eddigi július 1-ről október 1-re fog változni, másrészt az eddigi MJ alapú elszámolást fel fogja váltani a kWh alapú rendszer. A rendeletben leírtak alkalmazása, az új rendszer gyakorlatba történő átültetése és operatív részletei kapcsán további fejlemények az elkövetkező hónapokban várhatóak.

További fontos változás, hogy 2015. január 1-től módosult a földgáz kapcsán is fizetendő energiaadó mértéke, így az eddigi 88,500 Ft/GJ helyett a továbbiakban 93,500 Ft/GJ fizetendő. Az energiaadóhoz hasonlóan a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) számára fizetendő, ún. biztonsági készletezési díj is emelkedik, így az eddigi 60,500 Ft/GJ helyett idén január 1-től 65,150 Ft/GJ fog megjelenni a számlákban. Az iménti két díjtétel megfizetésére 2013. január 1-től csak a nem lakossági felhasználók kötelezettek. A konkrét tarifákat bemutató táblázatok itt található korábbi írásunkban szerepelnek:

http://www.sourcing.hu/aktualis/2015_januar_1tol_megvaltoztak_foldgaz_energia_rendszerhasznalati_dijak_es_az_egyeb_fizetend

Tőzsdei trendek

Az Északi-tengeren bányászott BRENT minőségű nyers kőolaj hordónkénti ára az elmúlt hónapokban több éve nem látott mélypontot ért el. Egy hordó nyers kőolaj ára a tavalyi év végén már a hordónkénti 60 dolláros szint alatt járt, mostanra pedig 50 dollár alá is benézett az irányadó jegyzés.

Az MNB hivatalos HUF/USD árfolyama az év eleji megugrást, majd első félévi csökkenést követően, emelkedő trendet mutatott gyakorlatilag az egész évben. Amikor a nyersolaj ára csökken, a dollár árfolyam rendszerint fordítottan mozog, így jelen piaci helyzetben is már 260-270 HUF magasságokban jár.

Az Északi-tengeren bányászott BRENT minőségű nyers kőolaj határidős jegyzési árai és az MNB hivatalos HUF/USD árfolyama  

Az Északi-tengeren bányászott BRENT minőségű nyers kőolaj határidős jegyzési árai és az MNB hivatalos HUF/USD árfolyama 

A képletes földgáz energia árakat nagyban meghatározó olajszármazék termékek, azaz az 1 százalékos kéntartalmú fűtőolaj (F) és a 0,1 százalékos kéntartalmú gázolaj (G) kilenc havi átlagárai az elmúlt időszakban – lekövetve a nyersolaj mozgását – egyaránt csökkentek. Az idei első negyedévre (Q1) vonatkozó tényértékek: F=543,922 USD/t és G=806,996 USD/t. Az idei első negyedévben összességében 10,13 százalék gázárcsökkenés adódik a tavalyi utolsó negyedévhez képest – 100 százalék olajindexált képlet esetén. Mivel az USD ezzel szemben szignifikánsan erősödött, így a HUF-ban számolt egységárak csökkenését ez valamelyest ellensúlyozza.

 Az Északi-tengeren bányászott BRENT minőségű nyers kőolaj határidős jegyzési árai és az MNB hivatalos HUF/USD árfolyama

Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj (F) és a 0,1%-os gázolaj (G) negyedévenkénti értékei a tárgynegyedévet megelőző kilenc hónap átlagaiként

A vegyes kevert képletet és a 100 százalékos spot piaci képletet meghatározó holland nyugati tőzsdei gázár jegyzés, a TTF január hónaptól meredeken zuhanó trendet mutatott, több éves mélypontját érte el, majd a nyár végén a trend visszafordult, azóta emelkednek a TTF árak, mostanra elérve már a lassan szokásosnak mondható 20-25 EUR/MWh szintet.

A vegyes kevert képletben szerepet játszó USD/EUR keresztárfolyam a tavalyi év eleji alapvetően emelkedő tendencia után, az elmúlt időszakban meredeken csökkent.

A holland tőzsdei gázár jegyzés (TTF Front Month, Argus) értékei az egyes hónapokra vonatkozóan, a tárgyhót megelőző hó átlagaként, illetve az Európai Központi Bank (ECB) USD/EUR keresztárfolyamainak tárgyhavi átlagai

A holland tőzsdei gázár jegyzés (TTF Front Month, Argus) értékei az egyes hónapokra vonatkozóan, a tárgyhót megelőző hó átlagaként, illetve az Európai Központi Bank (ECB) USD/EUR keresztárfolyamainak tárgyhavi átlagai 

Versenypiaci közép- és nagyvállalati szegmens

A közép- és nagyvállalati versenypiaci szegmensbe a legalább 100 000 m3 éves fogyasztási mennyiséggel bíró cégeket soroljuk. A szféra számára a 2014-es év során több mint 145 db egyedi ügyfélprojektet bonyolítottunk, mely több mint 145 000 000 m3 mennyiséget jelentett. A szegmens számára az év folyamán összesen több mint 1 130 000 000 HUF (7,10%) megtakarítást értünk el.

Versenypiaci kisvállalati szegmens

A kisfogyasztói versenypiaci szegmens (100 000 m3 alatt) számára az elmúlt időszakban is elsősorban csoportos tendereket szerveztünk, melyet továbbra is a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretein belül bonyolítunk le. A szféra számára a tavalyi évben is több csoportos projektet bonyolítottunk, melyekben több mint 300 db ügyfél bízta meg cégünket, mely közel 30 500 000 m3 mennyiséget jelentett. A szegmens számára a 2014-es év folyamán összesen 545 000 000 HUF (14,20%) megtakarítást értünk el.

Közbeszerzési szegmens

Az állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek földgáz energia beszerzései tekintetében 2014 Q4 időszakban bonyolítottuk le a Nyugat-magyarországi Egyetem továbbá a Fonyód Város önkormányzata és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által gesztorált őszi önkormányzati csoportokat. Összesen 9 100 000 m3 fogyasztási mennyiségben szereztünk be földgázt 111 fogyasztási hely tekintetében. A versenyeztetett érték elérte az 1 250 000 000 forintot, míg a megtakarítás értéke megközelítette a 100 000 000 forintot.

Éves szinten 12 300 000 000 forint értékben bonyolítottunk le energia közbeszerzéseket 106 ügyfél számára, 94 500 000 m3 fogyasztási mennyiségben, közel 1 000 fogyasztási helyen.

Sourcing „leg”-ek a versenypiaci szegmensből

2014. évben az alábbi „leg”-eket értük el a versenypiaci szegmensben, melyekre büszkék vagyunk:

 • Legnagyobb megtakarítás: 135 175 800 HUF (6,36%)
 • Legnagyobb versenyeztetett mennyiség: 32 217 650 m3
 • Legnagyobb pályázói létszám egy tenderen: 10 kereskedő
 • Legtöbb ajánlat egy tenderen: 78 ajánlat
 • Leghosszabb aukció: 1 óra 52 perc

Sourcing „leg”-ek a közbeszerzési szegmensből 

 • 2014. évben az alábbi „leg”-eket értük el a közbeszerzési szegmensben, melyekre büszkék vagyunk: 
 • Legnagyobb megtakarítás: 376 800 000 HUF (18,38%)
 • Legnagyobb versenyeztetett mennyiség: 16 227 410 m3
 • Legnagyobb pályázói létszám egy eljárásban: 6 kereskedő
 • Legtöbb ajánlat egy eljárásban: 231 ajánlat
 • Leghosszabb árlejtés: 3 óra 5 perc