Szakértőink évtizedes tréner tapasztalatai
Több mint 30 tréning típus
Képzések széles palettája egy kézből
Ügyfélközpontú, testreszabott tréningek
Különleges képességek egyedi képzései
Több száz tréning tapasztalata

Jelenlegi hely

Fontos határidő közeleg az energiapiacon

Az érintetteknek legkésőbb 2015. március 17-ig kell a nemzeti nyilvántartásba beregisztrálniuk. Az uniós szabályozás célja, hogy az uniós hatóságok a korábbinál is hatékonyabban észleljék és így megelőzhessék a bennfentes információk alapján folytatott kereskedelmet és a piaci manipulációt az energiapiacokon.

A piaci szereplők ezért kötelesek a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó nyilvántartásaikat és egyes meghatározott információkat az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részére átadni.

Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 17-én fogadta el a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 EU parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Európai Bizottsági rendeletet (Bizottsági Rendelet). A REMIT legfontosabb célkitűzése a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció visszaszorítása. A szabályozás e célból a piaci szereplők számára - a tőkepiacok mintájára - meghatározza a bennfentes információk közzétételére vonatkozó szabályokat, illetve az energiapiacok folyamatos nyomon követése érdekében bizonyos nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó tranzakciók tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A 2015. január 7-től hatályos Bizottsági Rendelet alapján a tranzakciókra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség érinti a földgáz- és villamosenergia-piacon a termelőket, a szállító, elosztó és tároló társaságokat, a kereskedőket és a 600 GWh éves kapacitás feletti nagyobb ipari fogyasztókat. Mindemellett a szabályozás minden olyan piaci szereplőre is vonatkozik, aki egy vagy több nagykereskedelmi energiapiacon ügyleteket köt, például kereskedési megbízást ad, beleértve a villamos energia piacán az átviteli rendszerüzemeltetőket, illetve a gázpiacon a szállítási rendszerüzemeltetőket is.

A szükséges adatszolgáltatás érdekében a területileg illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál – itthon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) – kell regisztrálniuk az érintett piaci szereplőknek. A tagállami regiszterek alapján épül fel ugyanis az ACER által működtetett ún. Centralised European Register for Market Particiants (CEREMP) elnevezésű központi adattár, amely a végrehajtási rendelet elfogadását, vagyis december 17-ét követő három hónapon belül indul el. A regisztrációra – önkéntes alapon – eddig is volt lehetősége a piaci szereplőknek, 2015. január 7-től azonban ez kötelezővé vált.

„A REMIT-szabályozás által érintett valamennyi piaci szereplőnek a MEKH honlapján keresztül, legkésőbb 2015. március 17-ig kell teljesítenie regisztrációs kötelezettségét. A nemzeti nyilvántartásba vétel után a MEKH a regisztráció során kapott adatokat továbbítja az ACER felé. Az érintett cégek számára mindenképpen javasolt szakértők igénybevételével nyomon követni a MEKH és az ACER által az Európai Bizottság végrehajtási rendeletéhez kapcsolódóan közzétett iránymutatásokat, részletszabályokat, eljárásokat, azaz előre felkészülni a nagykereskedelmi energiatermékekhez kapcsolódó tranzakciók tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség megkezdésére“ - mondta dr. Hegedüs Balázs a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda senior ügyvédje.

Amennyiben egy piaci szereplő nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, a Bizottsági Rendelet értelmében az egyes tagállamok maguk kell megállapítsák az ilyen esetben alkalmazandó, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Erre való tekintettel a hazai villamosenergia-és földgáztörvény közeljövőben történő módosítása várható, annak érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő a megjelölt határidőig a MEKH-nél teljesítse nyilvántartásba vételi kötelezettségét és az ACER felé történő adatszolgáltatási kötelezettség a Bizottsági Rendeletben foglalt határidőknek megfelelően megkezdődhessen.

A MEKH honlapján teljesített regisztrációt követően a piaci szereplők számára az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének gyakorlati megvalósítására kell odafigyelniük. A jelentéstételre kötelezetteknek a szervezett energiapiacokon – (pl. energia- és gáztőzsdéken) – megtett ajánlatokról és az ott létrejött szerződésekről ugyanis 2015. október 7-től, az egyéb tranzakciókról pedig 2016. április 7-től kell megkezdeniük az adatszolgáltatást az ACER irányába. A szabványosított pl. tőzsdei ügyletek révén megkötött szerződések, illetve a vételi vagy eladási megbízások adatait legkésőbb a szerződés megkötését vagy a megbízás adását követő munkanapon kell bejelenteni. Az egyéb tranzakciókra (pl. nem szabványosított, tőzsdén kívül kötött) vonatkozó adatok ACER felé történő bejelentését legkésőbb a szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése után 1 hónappal kell teljesíteni. 

"A szabályozás célja alapvetően a piaci szereplők számára nem egy további felesleges adminisztrációs kötelezettség előírása, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén keresztül a nagykereskedelmi energiapiacok hatékony felügyeletének elősegítése. Egy hatékony felügyeleti rendszer működése ugyanis növeli a fogyasztók és a piaci szereplők energiapiacokba vetett bizalmát, erősíti a tisztességes versenyt, továbbá megakadályozza, hogy piaci visszaélésekből ne lehessen haszonra szert tenni" - hangsúlyozta dr. Hegedüs Balázs.